سقف معافیت مالیاتی کارکنان، کارمندان و اصناف و مشاغل افزایش یافت


تهران- ایرنا- رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از افزایش سقف معافیت مالیاتی کارکنان، کارمندان و اصناف و مشاغل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85305366/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری