سقف تسهیلات مالی خارجی ۳۰ میلیارد یورو تعیین شد


تهران – ایرنا_ سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۰ میلیارد یورو تعیین شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85040359/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری