سفر وزیر صمت به سمنان

وزیر صنعت، معدن، تجارت صبح پنجشنبه ۱۹ مرداد، در سفر یک روزه به استان سمنان ضمن بازدید از چند طرح صنعتی، نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگا واتی پویای سمنان را افتتاح کرد. در سفر عباس علی آبادی، کلنگ زنی آغاز عملیات بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید باکری سمنان نیز انجام شد.
بازدید از مناطق ویژه اقتصادی شهرک های صنعتی سمنان و گرمسار و بازدید از چندین صنایع فعال در شهرک صنعتی سمنان از سایر برنامه‌های سفر وزیر صمت به استان سمنان بود.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402051911976/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86