سرپرست سازمان هدفمندسازی یارانه ها منصوب شد

با حکم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور علی عسگری به سمت سرپرست سازمان هدفمندسازی یارانه ها منصوب شد.

به گزارش ایسنا، داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی حکمی علی عسگری را به عنوان سرپرست سازمان هدفمندسازی یارانه ها منصوب کرد متن این حکم بدین شرح است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان “سرپرست سازمان هدفمندسازی یارانه ها” منصوب می شوید.

انتهای پیام 

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042516129/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به “عدالت محوری”، ” انقلابی گری”، ” مردم داری”، ” پاکدستی و فساد ستیزی”، ” قانون مداری”و مفاد ” عهدنامه مدیران” در دولت مردمی، با اتخاذ تدابیر مناسب در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

توفیقات جناب عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

جناب آقای علی عسگری

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری