سرپرست سازمان خصوصی سازی منصوب شد


تهران – ایرنا – وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی ابراهیم بازیان را به عنوان سرپرست سازمان خصوصی سازی منصوب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85401946/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری