سرنوشت بانک فِرست‌ ریپابلیک در هاله‌ای از ابهام


تهران- ایرنا- نهادهای تنظیم‌گر به دنبال راه‌حلی برای مشکلات بانک فِرست‌ ریپابلیک در پایان هفته بودند، به این امید که قبل از بازشدن بازارهای سهام آمریکا در روز دوشنبه راهی بیابند؛ اما سرنوشت این بانک همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098346/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری