سرمایه‌گذار نیروگاه خورشیدی که همچنان در کرمان معطل مجوز است


کرمان- ایرنا- جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در کرمان به موارد مهمی پرداخت، از وضعیت جذب اعتبارات عمرانی و خط و نشان استاندار برای مدیران کم‌کار و نیز سنگ‌اندازی برخی ادارات پیش پای سرمایه‌گذاران، مثل یک مورد در نیروگاه خورشیدی که گویا در دیگر استان ها مشکلی نداشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85227843/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری