سرمایه‌گذاری خارجی کرمان امسال به ۵۰ میلیون دلار رسید


کرمان – ایرنا – مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کرمان با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۷۸ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت استان انجام شد گفت: در چهار ماه اخیر نیز ۴۹ میلیون و ۹۲۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در استان کرمان داشتیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85193740/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری