سرمایه‌گذاری خارجی معتبر دولت سیزدهم سه برابر ۹ سال قبل از آن


تهران- ایرنا- معاون سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام‌کرد: سرمایه‌گذاری خارجی معتبر دولت سیزدهم، سه برابر میانگین ۹ سال قبل از آن است و نزدیک به ۲۰۰ درصد رشد داشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85285232/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DB%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری