سرمایه‌گذاری خارجی از اولویت‌های مهم دولت سیزدهم است


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: سرمایه‌گذاری خارجی از اولویت‌های مهم دولت سیزدهم است به طوری که در ۱۱ ماه نخست سال جاری بیش از ۵۵ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی انجام شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85405778/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری