سرباز زدن از اعلام وصول لایحه بودجه، تخلف مجلس و بدعتی غیرقانونی است


تهران – ایرنا – پژوهشگر حقوق عمومی با با بیان اینکه مجلس براساس قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس مکلف به اعلام وصول لایحه بودجه است، اظهار داشت: سرباز زدن از اعلام وصول لایحه بودجه از تخلفات قطعی مجلس و بدعت غیرقانونی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84993290/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری