سران قوا اختیارات ارزی بانک مرکزی را افزایش دادند


تهران- ایرنا- شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی در جلسه‌ای اختیارات ارزی بانک مرکزی را افزایش دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116861/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری