سخنان رئیس‌جمهور در آیینه آمار

***

 🔹دولت مهار تورم را از خودش آغاز کرد تا استقراض نکند و پایه پولی را بالا نبرد.

***

🔹سال گذشته روزانه ۷۰۰ خانواده در کشور ما داغدار می‌شدند اما کادر درمان، مردم و دولت کمک کردند و این آمار کاهش یافته است.

🔹نرخ تورم از حدود ۶۰ درصد در ابتدای دولت اکنون تورم سالانه به کمتر از ۴۱ درصد رسیده است که باید تلاش کنیم بیش از پیش کاهش یابد.

***

***

به گزارش ایرنا، اظهارات امروز رئیس‌جمهور درباره مسائل اقتصادی مبتنی بر آمارهای مستند اقتصادی بود که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

***

سخنان رئیس‌جمهور در آینه آمار


منبع: https://www.irna.ir/news/84870225/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1

***

سخنان رئیس‌جمهور در آینه آمار

🔹 سال گذشته بالاترین رشد تخصیص رقم فعالیت‌های عمرانی را داشتیم.

🔹 ۶ هزار مگاوات برق تولید و به شبکه برق اضافه شد، کاری که در ۲۵ سال گذشته سابقه نداشت.

سخنان رئیس‌جمهور در آینه آمار

سخنان رئیس‌جمهور در آینه آمار

سخنان رئیس‌جمهور در آینه آمار

🔹سال گذشته نزدیک به پنج میلیار دلار سرمایه‌گذاری اقتصادی خارجی داشتیم که دوبرابر قبل است.

سخنان رئیس‌جمهور در آینه آمار

سخنان رئیس‌جمهور در آینه آمار

🔹تورم ماهانه ۱۲ درصد خرداد ۱۴۰۰ هم ناشی از اصلاح بزرگ نظام یارانه‌ها بود که در تیرماه به ۴.۶ درصد و در مرداد به ۲ درصد کاهش یافت.

***

سخنان رئیس‌جمهور در آینه آمار

سخنان رئیس‌جمهور در آینه آمار

***

 🔹۵۶ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل به بانک مرکزی (تنخواه) را تسویه کردیم.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری