سخنان رئیس‌جمهور در آیینه آمار

 🔹۵۶ هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل به بانک مرکزی (تنخواه) را تسویه کردیم.

سخنان رئیس‌جمهور در آینه آمار

***

***

🔹نرخ تورم از حدود ۶۰ درصد در ابتدای دولت اکنون تورم سالانه به کمتر از ۴۱ درصد رسیده است که باید تلاش کنیم بیش از پیش کاهش یابد.

🔹تورم ماهانه ۱۲ درصد خرداد ۱۴۰۰ هم ناشی از اصلاح بزرگ نظام یارانه‌ها بود که در تیرماه به ۴.۶ درصد و در مرداد به ۲ درصد کاهش یافت.

***

***

سخنان رئیس‌جمهور در آینه آمار

🔹 ۶ هزار مگاوات برق تولید و به شبکه برق اضافه شد، کاری که در ۲۵ سال گذشته سابقه نداشت.

سخنان رئیس‌جمهور در آینه آمار

***

***

🔹 سال گذشته بالاترین رشد تخصیص رقم فعالیت‌های عمرانی را داشتیم.

🔹سال گذشته نزدیک به پنج میلیار دلار سرمایه‌گذاری اقتصادی خارجی داشتیم که دوبرابر قبل است.

سخنان رئیس‌جمهور در آینه آمار

سخنان رئیس‌جمهور در آینه آمار

سخنان رئیس‌جمهور در آینه آمار

سخنان رئیس‌جمهور در آینه آمار

 🔹دولت مهار تورم را از خودش آغاز کرد تا استقراض نکند و پایه پولی را بالا نبرد.

سخنان رئیس‌جمهور در آینه آمار

***

***

به گزارش ایرنا، اظهارات امروز رئیس‌جمهور درباره مسائل اقتصادی مبتنی بر آمارهای مستند اقتصادی بود که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

🔹سال گذشته روزانه ۷۰۰ خانواده در کشور ما داغدار می‌شدند اما کادر درمان، مردم و دولت کمک کردند و این آمار کاهش یافته است.

سخنان رئیس‌جمهور در آینه آمار


منبع: https://www.irna.ir/news/84870225/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری