سامانه مودیان و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی شفافیت حداکثری ایجاد می‌کند


تهران- ایرنا- کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با رویکرد مالیات ستانی عادلانه، شفافیت حداکثری را ایجاد می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051233/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری