سامانه صدور برخط گواهی مالیات‌‏های مستقیم رونمایی شد


تهران- ایرنا- سامانه صدور برخط گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌‏های مستقیم در راستای تسهیل، بهبود خدمت‌رسانی و تکریم ارباب‌رجوع با حضور رییس سازمان مالیاتی و جمعی از مسئولان رونمایی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962675/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری