سامانه بر خط خرده فروشی اموال تملیکی رونمایی شد


تهران- ایرنا- سامانه حراج خرده فروشی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برای ‫دسترسی آسان و با برخط بودن تمامی فرایندهای خرید و مالی و امکان خرید برای آحاد جامعه ‬رونمایی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124261/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری