ساماندهی نظام پرداخت دستگاه‌های مشمول مقررات خاص


تهران- ایرنا- ساماندهی نظام پرداخت دستگاه‌های مشمول مقررات خاص، ۲۲ فروردین‌ماه در نخستین جلسه شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081375/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری