ساماندهی نظام اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی برای نخستین بار در دولت سیزدهم


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به ساماندهی نظام اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی برای نخستین بار در دولت سیزدهم گفت: در راستای واقعی شدن آمار سرمایه‌گذاری ابطال مجوزهای صادرشده‌ای که موفق به ورود سرمایه نشدند، در دستور کار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84918006/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری