ساماندهی بازار اجاره مسکن با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی


تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دریافت مالیات از خانه‌های خالی، بازار اجاره‌بهای مسکن را ساماندهی می‌کند، گفت: مالیات بر خانه‌های خالی باید با سازوکارهای اجرایی و قانونی، قدرت بازدارندگی ایجاد کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106303/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری