سال ۱۴۰۳، سال شکوفایی تولید علم در کشور است/ توجه ویژه بودجه به دانشگاه‌ها


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سال آینده شاهد شکوفایی هرچه بیشتر تولید علم در کشور خواهیم بود، گفت: از دانشگاه‌ها پشتیبانی می‌کنیم تا بتوانند نقش خودشان و برنامه‌های تحولی که تدوین کردند را اجرا کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85402044/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری