سال آینده به‌اندازه تمام سال‌های قبل دستگاه آشکارساز گمرکی نصب می‌شود


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ به‌اندازه تمام سال‌های قبل دستگاه آشکارسازی گمرکی نصب خواهد شد، گفت: امکاناتی فراهم خواهد شد تا ترخیص کالا با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024956/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D8%B5%D8%A8

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری