ساعت کاری ماه رمضان ۷ تا ۹ شناور شد/ جزئیات ساعت کاری مدارس و ادارات دولتی سال ۱۴۰۲


تهران – ایرنا – رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با توجه به قانون تکلیف شده درخصوص عدم تغییر ساعت کاری در کشور، علاوه بر جزئیات ساعت کاری مدارس و ادرات دولتی در سال ۱۴۰۲، از شناور شدن ساعات کاری در ماه مبارک رمضان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064207/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%DB%B7-%D8%AA%D8%A7-%DB%B9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری