سازمان نقشه برداری و مرکز آمار ایران تفاهم‌نامه امضا کردند

به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، روز گذشته (۲۶ مهرماه ۱۴۰۱) با حضور رئیس، معاونین و مدیران مرکز آمار ایران و سازمان نقشه برداری کشور در محل این سازمان آئین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری برگزار شد.

این تفاهم‌نامه به منظور توسعه همکاری و ارائه خدمات فنی و با هدف تهیه نقشه‌های مورد نیاز سرشماری ثبتی مبنا توسط علی جاویدانه و جواد حسین زاده رؤسای دو دستگاه به امضا رسید.

جاویدانه رئیس سازمان نقشه برداری کشور در این مراسم ضمن ابراز امیدواری از آغاز فصل جدید همکاری مشترک و تقویت تعاملات بین دو دستگاه، انعقاد این تفاهم‌نامه را منشأ خیر و برکت برای کشور خواند و افزود: از آذرماه سال گذشته و همکاری‌های صورت گرفته، مقدمات این تفاهم‌نامه امروز با هدف اجرایی شدن بین دو دستگاه منعقد شد تا سازمان نقشه برداری کشور به‌عنوان متولی تولید اطلاعات مکانی در اجرای سرشماری ثبتی مبنا نقشه‌های مورد نیاز را تهیه و ارائه نماید.

در بخش دیگری نیز حسین زاده؛ این تفاهم‌نامه را نقطه عطفی در همکاری‌های مشترک بین دو دستگاه دانست و اذعان داشت: «نظام آماری کشور ارتباط تنگاتنگی با نقشه و اطلاعات مکانی دارد. به طوری که محورهای اساسی سرشماری و تولید آمار خصوصاً به روش ثبتی و مبنایی مستلزم اطلاعات مکانی است.

به اساس این گزارش، این تفاهم­نامه به منظور تهیه نقشه ۳۵۶ شهر مورد نیاز سرشماری ثبتی مبنا به مقیاس 1به 2000 بین مرکز آمار ایران و سازمان نقشه برداری کشور با سیزده ماده و سه تبصره و در 2 نسخه اصلی تهیه و تنظیم شد که توسط رؤسای دو دستگاه امضا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917531/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری