سازمان مالیاتی بر روی شناسایی مودیان جدید تمرکز کند


تهران- ایرنا- دستیار وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: سازمان امور مالیاتی باید بر روی داده‌های کلیدی، شناسایی مودیان جدید و پرونده‌های بزرگ مالیاتی به طور خاص تمرکز کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994885/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری