زیر سوال بردن آمارهای دولت با ادعاهای سیاسی


تهران- ایرنا- آنچه دولت از دستاوردهای اقتصادی می‌گوید دقیقا منطبق و مستند به آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی است و آنچه در انتقاد از دولت مطرح می‌شود با اتکا به اما و اگرها و اظهار نظرهای سیاسی است و جالب آنکه اتهام دستاوردسازی هم به دولت زده می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228077/%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری