زیان گوجه‌کاران فارس با ممنوعیت صادرات به مرزهای عراق


شیراز-ایرنا-استان فارس از پتانسیل بالایی در حوزه صادرات گوجه‌فرنگی بهره می‌برد و یکی از مهمترین عوامل و پیش‌شرط‌هایی که موجب ارتقا جایگاه این استان در این حوزه شده،رمز ماندگاری در بازارهای جهانی است اما بسته شدن مرزهای عراق در سال جاری این فرصت را از کشاورزان فارس گرفته و آنها را با ضرر و زیان و بحران کاهش قیمت رو به رو کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85148002/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82