زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر داده می‌شود

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ از مصوبه این کمیسیون برای اعطای زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال در سال آینده خبر داد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402102518229/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B4-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

وی تاکید کرد که کمیسیون تلفیق این موضوع را در راستای حمایت از خانواده‌ و فرزندآوری تصویب کرده است. 

زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر داده می‌شود

علیرضا سلیمی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به نشست امشب کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: کمیسیون تلفیق در ادامه بررسی موارد الحاقی به لایحه بودجه ۱۴۰۳، در مصوبه ای وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد که به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال، از سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین رایگان بدهد.