زمان صدور صورتحساب افراد حقیقی و حقوقی در سامانه مودیان تعیین شد


تهران- ایرنا- رییس سازمان امور مالیاتی گفت: طبق مصوبه اخیر مجلس، اشخاص حقیقی تا یکم مهرماه و اشخاص حقوقی تا یکم دی ماه فرصت دارند تکالیف خود را در سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی انجام دهند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85190800/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری