زخم کهنه اسنادی عادی


تهران_ایرنا_از دهه ۸۰ ماجرای اسناد عادی وارد معاملات اقتصادی در کشور شد. تبعات منفی این اسناد در معاملات املاک غیرمنقول مسئله ای ست که سال ها موجب ایجاد جرائم و شکایات متعدد در دستگاه قضایی شده است. پس از مخالفت های فراوان با رواج اعتبار این اسناد، آیا می‌توان به حذف آن امیدوار بود؟

منبع: https://www.irna.ir/news/85157644/%D8%B2%D8%AE%D9%85-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C