رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عراق سفر کرد


تهران- ایرنا- رییس کل سازمان سرمایه گذاری خارجی کشورمان در راستای ایجاد مسیر توسعه و همکاری‌های دوجانبه و تشکیل هرچه بهتر کمیسیون مشترک ایران و عراق در صدر هیاتی تخصصی به بغداد سفر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996106/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری