رییس هیات تشخیص صلاحیت حسابداران منصوب شد

امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به عدالت محوری، انقلابی گری، مردم داری، پاکدستی، فساد ستیزی و قانون مداری، در تحقق اهداف هیئت مجدانه بکوشید.

توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84933510/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AFبه گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، اکرمی پیش از این خزانه‌دار کل کشور بود و با حکم جدید به مدت دو سال به سمت “عضو و رییس هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی” منصوب شد. 

در حکم صادره از سوی “سید احسان خاندوزی” برای “اکرمی” آمده است: به استناد ماده یک آیین نامه تعیین صلاحیت حسابدران رسمی و چگونگی انتخاب آنان، موضوع تصویب نامه شماره ۹۰۴۵/ت۱۳۸۷۵ ه مورخ ۲۳ مهر ماه ۱۳۷۴ هیأت محترم وزیران، به موجب این حکم به مدت دو سال به سمت “عضو و رئیس هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی” منصوب می شوید.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری