رییس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت منصوب شد


تهران- ایرنا- وزیر اقتصاد در حکمی «جواد آزاد کنستانی» را به عنوان رییس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت منصوب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85152389/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF