رییس سازمان برنامه و بودجه: دولت روند کاهشی تورم را مدیریت می‌کند


تهران – ایرنا – رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت روند کاهشی تورم را مدیریت می‌کند، تصریح کرد: این روند کاهشی به تدریج ادامه می‌یابد و امیدواریم سال آینده نیز تداوم داشته باشد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84996337/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری