رییس سازمان امور مالیاتی منصوب شد


تهران- ایرنا- طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد و دارایی، سید محمد هادی سبحانیان به عنوان معاون وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088056/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری