رییس سازمان امور مالیاتی رشد وصول مالیات در سال آینده را ۵۴ درصد پیش بینی کرد


مشهد-ایرنا- رییس سازمان امور مالیاتی گفت: وصول مالیات در سال آینده ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که با احتساب مالیات بخش گمرک در کل به ۸۳۰ هزار تومان خواهد رسید که نسبت به امسال ۵۴ درصد افزایش دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85023479/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DB%B5%DB%B4

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری