رییس امور مالیاتی: شرکتهای بزرگ نباید از مالیات معاف باشند/ فعالیت اقتصادی بنام قرض‌الحسنه


مشهد-ایرنا- رییس سازمان امور مالیاتی گفت: هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال برای شرکتهای بزرگ معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است، در حالیکه به موجب قانونی در سال ۱۴۰۱ شرکتهای بزرگ و با گردش مالی نباید از پرداخت مالیات معاف باشند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85208067/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری