رییسی کشور را در چه شرایط اقتصادی تحویل گرفت+ آمار


تهران – ایرنا – بررسی تمام شاخص‌های مهم اقتصادی نشان می‌دهد دولت گذشته چگونه کشور را با خزانه خالی و مقروض و با حجم عظیمی از بدهی به آیت‌الله رئیسی تحویل داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984171/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری