ریشه تورم در ناترازی‌ها است


تهران- ایرنا- نایب رییس کمیسیون جهش تولید مجلس، ریشه تورم در کشور را وجود ناترازی‌ها برشمرد و بازتعریف وظایف و اختیارات ارکان و وزارتخانه‌های اقتصادی برای مهار تورم را ضروری دانست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85130410/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA