ریزش روزانه ارزش بازار سرمایه سال ۹۹ بیشتر از ۱۴۰۲ بود/ اولویت دولت، بازگشت اعتماد به بورس


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: بورس در ۵۳ روز کاری (از ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا یکم مرداد) ۲۴.۷ درصد از ارزش خود را از دست داد، در حالی که در ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ که بورس بالاترین ارزش بازار وقت را داشت در ۵۳ روز کاری بیش از ۳۶.۳ درصد از ارزش خود را از دست داد. همچنین در مقیاس دلاری ریزش روزانه ارزش بازار سهام در سال ۹۹ حدود سه برابر ریزش ۱۴۰۲ بود. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85190912/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری