رکورد استفاده بانک‌های مرکزی جهان از یوان


تهران- ایرنا- استفاده از یوان در سواپ‌های ارز خارجی در پایان ماه مارس، با دومین افزایش شدید سه ماهه خود مواجه شده که نشان‌دهنده پیشرفت روند دلارزدایی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113874/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری