رکوردهای سازمان اموال تملیکی بعد از ۱۰ سال رکود


تهران- ایرنا- کالاهایی که بیش از ۱۰ سال در انبارهای سازمان اموال تملیکی انباشته شده بود، در دولت سیزدهم با اهتمام رییس جمهور و وزیر امور اقتصادی و داریی در سرعت بخشی به تعیین تکلیف کالاها، مورد رسیدگی قرار گرفت و رکوردهایی در فروش، اعاده و انهدام کالاها به ثبت رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85019199/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری