رکوردشکنی درآمدهای مالیاتی هم زمان با کاهش ۵ درصدی مالیات تولید


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: نکته مهم در وصول درآمدهای مالیاتی و رکوردشکنی دولت سیزدهم در تحقق این درآمدها نسبت به ۱۰ سال اخیر این است که این افزایش با فشار بر بخش مولد اقتصاد همراه نبوده و با کاهش فرار مالیاتی محقق شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970279/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری