رکود دارایی‌های دولت اقتصاد مقاومتی است یا مولد کردن آنها؟


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد در واکنش به اظهارات یک نماینده مجلس اعلام کرد: آیا راکد و در انجماد نگه داشتن ثروت ملی کشور و دارایی‌های بلا استفاده دولت به معنای اقتصاد مقاومتی است یا تبدیل آن به موتور محرکه اقتصاد؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85023000/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری