رویکرد دولت ایران تحریم ناپذیری است


تهران- ایرنا- وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه منابع ارزی کشورهای جنوب باید صرف قوی‌تر شدن کشورهای جنوب شود تاکید کرد: رویکرد دولت ایران تحریم ناپذیری با استفاده از ظرفیت‌های کشورهای همسایه و در حال توسعه آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85147383/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA