رویکرد حمایتی دولت از بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۲ راهبردی است نه درآمدزایی


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: راهکارهایی که دولت در بودجه سال آینده برای حمایت از بازار سرمایه و همچنین سهامداران خرد در نظر گرفته در تداوم رویکرد حمایت راهبردی دولت سیزدهم از این بازار است و قیاس آن با آنچه دولت وقت در سال ۹۹ انجام داد، درست نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980220/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری