رونمایی از نظام پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: برای نخستین‌ بار و در راستای صفر شدن رسوب پول، با دستور رییس‌جمهور از بهمن‌ ماه، نظام پرداخت اعتباری به ذی‌نفع نهایی برای پرداخت‌های بودجه‌ای دولت رونمایی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85371816/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B0%DB%8C%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری