روند کاهش نرخ تورم در سال آینده ادامه می‌یابد


تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت سیزدهم با اقدامات خودش توانست جلوی رشد تورم را بگیرد، معتقد است نابسامانی‌های اقتصادی کنترل شده و دلیلی برای رشد تورم در سال آینده وجود ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970560/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری