روند صعودی صادرات کالاهای غیرنفتی از گمرکات مازندران


ساری-ایرنا- گمرکات مازندران میزان افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی انجام شده استان از ابتدای امسال تاکنون از نظر وزنی را حدود ۴۳ درصد و از نظر ارزش را ۹ درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85307570/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری