روند جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی آغاز شد


تهران- ایرنا- سازمان امور اداری و استخدامی کشور از آغاز جذب نخبگان در دستگاه‌های کشور خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی امسال یک هزار نخبه و سال آینده ۵ هزار نخبه جذب نظام اداری کشور خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975712/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری