روشن شدن موتور فروش اموال مازاد بانک‌ها در دولت سیزدهم


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع کسری‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی از نتایج واگذاری اموال مازاد بانک‌ها است و از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ میزان عملکرد ۱۳ درصد بود که از زمان آغاز دولت سیزدهم به ۱۸ درصد افزایش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967234/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری